Planerade parningar

Parningar har skett mellan Woolly wonder´s Touch Me If You Can & Solid Heart Of Shiloh Belliver Unexpected Dream & Strömtassen Always On My Mind

Parningar har skett mellan
Woolly wonder´s Touch Me If You Can & Solid Heart Of Shiloh
Belliver Unexpected Dream & Strömtassen Always On My Mind.

Valpar väntas september 2016